Nieuwsbrief ontvangen

Over de Green Business Club

De Green Business Club is de impactorganisatie die zich richt op concreet resultaat door het initiëren, stimuleren en realiseren van duurzame projecten.

De Green Business Club is hét Nederlandse toonbeeld van hoe gezamenlijke duurzame initiatieven het werk- en leefmilieu verrijken. De Green Business Club brengt bedrijven, gemeenten, onderwijs- en maatschappelijke organisaties samen om duurzame projecten te initiëren en te implementeren, om zo gezamenlijk de impact, het draagvlak, de expertise en de efficiëntie van de projecten te maximaliseren.

Wat is de Green Business Club?
Duurzaamheid is hot binnen het bedrijfsleven. Duurzaamheid is niet meer van de agenda weg te denken. Het bedrijfsleven wacht niet langer op regulerende maatregelen vanuit de overheid maar neemt steeds vaker het initiatief in eigen handen. En dit wordt ook van hen verwacht door klanten en aandeelhouders.
Vanuit het bedrijfsleven worden tal van initiatieven genomen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Green Business Club is een initiatief dat verbindingen maakt tussen bedrijven. Dit gebeurt op lokaal niveau om zo gezamenlijk nog effectiever te zijn in het verduurzamen van het eigen bedrijf en van de locatie waar het bedrijf gevestigd is. 

Wat biedt de Green Business Club?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Bedrijven nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en het verduurzamen van hun eigen omgeving, ook om het gebied aantrekkelijker te maken


Synergievoordelen en Best Practices Bedrijven willen in toenemende mate het eigen pand verduurzamen en kosten besparen; hierin zoeken zij naar concrete oplossingen

Business Bedrijven zoeken naar nieuwe manieren om met klanten in contact te komen om zo te laten zien wat zij als bedrijf, qua producten en diensten, te bieden hebben. Door actief deel te nemen aan projecten kan de Green Business Club bijdragen aan de profilering van de eigen organisatie

Netwerken Mensen willen deelnemen aan netwerken mits dit ‘ergens’ toe leidt en het een gezamenlijk doel heeft

Persoonlijke ontwikkeling Kennisdeling en samenwerken met andere bedrijven is goed voor de ontwikkeling van medewerkers en Young Professionals

Contact met innovatieve bedrijven en onderwijs De Green Business Club werkt samen met diverse onderwijsorganisaties en biedt een podium aan innovatieve bedrijven  

Wat is de werkwijze van de Green Business Club?

De Green Business Club is succesvol vanwege de lokale aanpak, gericht op één bedrijventerrein of op één stad. Hierdoor worden doelstellingen, problemen en oplossingen concreet gemaakt en voelen bedrijven zich direct betrokken.

De Green Business Club stimuleert de samenwerking tussen bedrijven en organisaties in concrete, resultaatgerichte projecten.

Gezamenlijk worden concrete doelstellingen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid geformuleerd. Er wordt gewerkt met projectgroepen waar per thema geïnteresseerde Participanten en individuele leden zich bij aansluiten.
Per projectgroep worden doelen en business cases beschreven. Hierin wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige expertise van de deelnemende bedrijven en wordt er indien noodzakelijk expertise ingehuurd.

Voorbeelden van hoe deze gezamenlijke projecten kunnen resulteren in concrete resultaten zijn:
1. Het delen van elektrische auto’s
2. Het meten en vervolgens verbeteren van energieprestaties van gebouwen
3. Het gezamenlijk inkopen van groene stroom
4. Het samenwerken in lokale, maatschappelijke projecten
5. Een gezamenlijk programma tijdens o.a. de Dutch Green Building Week en de Dag van de Duurzaamheid
6. Een duurzaamheidverslag van het gebied

Wilt u meer weten over welke projecten de lokale Green Business Clubs hebben opgepakt? U vindt dit op de lokale pagina van de desbetreffende club.