Nieuwsbrief ontvangen

Geschiedenis

In april 2010 is in de Amsterdamse Zuidas de eerste Green Business Club opgericht door ABN AMRO, Dienst Zuidas (gemeente Amsterdam) en de ORAM (Ondernemersvereniging Amsterdam).
 

                     

 

De Green Business Club Zuidas is opgericht naar aanleiding van een aantal constateringen:

  1. Bedrijven hebben veel behoefte aan het delen van Best Practices en kennis op het gebied van het verduurzamen van het eigen vastgoed, dienstverlening en producten;
  2. Bedrijven hebben de behoefte om nauwer met elkaar te gaan samenwerken, om ‘gedeelde’ duurzaamheid doelstellingen in het gebied te realiseren en hier de eigen medewerkers bij te betrekken;
  3. Bij bedrijven in Zuidas is veel kennis en expertise aanwezig op financieel en juridisch gebied die direct kan worden ingezet in het ontwikkelen van business modellen en financiële constructies die voor het verduurzamen van de bebouwde omgeving cruciaal is;
  4. Dienst Zuidas heeft een hoge ambitie ten aanzien van duurzaamheid, vertaald in het streven naar een BREEAM Excellent Gebied.
     

Oprichting ander lokale clubs

Het succes van Green Business Club Zuidas resulteerde in de oprichting van GBC Nederland. Deze overkoepelende organisatie heeft als doel de verbinding te leggen tussen de lokale Green Business Clubs, deze te faciliteren en te ondersteunen bij haar activiteiten. Inmiddels zijn er ook Green Business Clubs in Den Haag, Utrecht, Twente en is er een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Groene Allianties. Onder andere in Zaanstad, Alphen aan den Rijn, Almere, Alkmaar, Schiphol en Rotterdam is er enthousiasme voor het concept. In 2016 onderzoeken we de mogelijkheden om ook hier tot oprichting van een zelfstandige GBC te komen.