Nieuwsbrief ontvangen

Organisatie

Green Business Club Nederland staat onder toezicht van het bestuur, waar binnen alle partners vertegenwoordigd zijn. Het bestuur komt vier keer per jaar samen. Er is een kleine uitvoerende organisatie. GBC Nederland is verantwoordelijke voor de uitrol van nieuwe lokale GBC's en biedt ondersteuning aan bestaande GBC's.  Daarnaast organiseert zij een aantal keer per jaar een bijeenkomst voor de programmamanagers van lokale GBC's.

Een lokale GBC is zelf verantwoordelijk voor de prioriteiten en oplossingen die men kiest voor het gebied. De partners van GBC Nederland kunnen indien gewenst meedenken over de koers van een lokale GBC.

> Bestuur
> Uitvoeringsorganisatie

V.l.n.r.: Pieter van der Ploeg (Alliander), Hans Verkerk (NS), Eline Kik (GBC Nederland), Pepijn van Wijmen (APPM), Jan Kadijk (DGBC) en Guido Frenken (Engie)