Nieuwsbrief ontvangen

Over Green Business Club

De stichting Green Business Club Nederland (GBC Nederland)  is een impactorganisatie die lokale samenwerking op het gebied van duurzaamheid stimuleert.  Lokale GBC’s geven uitvoering aan die doelstelling, door lokaal duurzame projecten uit te voeren. GBC Nederland faciliteert startende GBC’s en ondersteunt bestaande GBC’s met communicatie, administratie en kennisdeling.

Lokale GBC’s bestaan uit de gemeente en bedrijven, als de eindgebruikers van een bepaald gebied. Deze partijen, participanten genoemd, delen kennis en richten zich gezamenlijk op concrete projecten en initiatieven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de kwaliteitsverbetering van gebieden in Nederland en van gebouwen die hier gevestigd zijn. Doen staat hierin voorop.

Werkwijze 
Een lokale Green Business Club wordt geïnitieerd door een of meerdere bedrijven en/of de gemeente met als doel een gebied te verduurzamen en te verlevendigen. Het proces verloopt als volgt:        
 • Met ondersteuning van GBC NL, worden kansen en uitdagingen voor het betreffende gebied geïnventariseerd.    
 • Een duurzaamheidsprogramma wordt samengesteld en tegelijk worden potentiële participanten benaderd om aan te sluiten bij de GBC.
 • Met het oprichten van de stichting wordt de organisatie ingericht met een bestuur, programmaraad en projectgroepen. De GBC is nu zelfstandig.        
 • Onder leiding van een aangewezen programmamanager worden de participanten structureel samengebracht om best practices uit te wisselen, kansen te benoemen en  deze om te zetten in concrete projecten.
Projecten

Voorbeelden van hoe deze gezamenlijke projecten kunnen resulteren in concrete resultaten zijn:

 1. Autodelen (o.a. Audi Shared Fleet Zuidas – Amsterdam).
 2. Zonnepanelendaken bij bedrijven (o.a. Collectief PV – Groene Allianties, Duiven).
 3. Pop-Up Park Beatrixkwartier.
 4. Waterbergende- en groene daken (o.a. Polderdak Zuidas).
 5. Laadpalen (o.a. STEK in Twente).
 6. Elektrische deelfietsen (o.a. Groene Allianties Duiven).
 7. Circulair Atelier: afval wordt kunst.
 8. Vergroening van bouwhekken (o.a. Utrecht Stationsgebied).
 9. Binnenstedelijke windenergie.
 10. Sociale projecten zoals workshops, uitstapjes en inzamelingsacties voor de Voedselbank.

Kennisbank
De Green Business Club Kennisbank is een database met alle projecten van de Green Business Clubs, instrumenten en expertise voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving op gebiedsniveau. De Kennisbank kwam tot stand door een samenwerking tussen ExpertiseCentrum Energiebesparing en Green Business Club Nederland. Kijk op www.gbckennisbank.nl voor meer informatie.

 

Download het Jaarplan GBC Nederland 2017