Nieuwsbrief ontvangen

Voorwaarde voor deelname aan de Green Business Club is dat u een binding heeft met het gebied, het netwerk niet primair ziet als een netwerk om te ‘halen’, maar ook bereid bent te ‘brengen’ en te ‘delen’. U gebruikt het netwerk niet primair voor commercieel gewin."